Abdullah bin Abasi radijalahu anhu ka thënë: “Pejgamberi salallahu alejhi ue selem në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një…


Abdullah bin Abasi radijalahu anhu ka thënë:
“Pejgamberi salallahu alejhi ue selem në Ramazan kur takonte Xhibrilin tregonte një bujari që nuk e kishte në muajt e tjerë.
Ai, Xhibrili e takonte atë për çdo natë të Ramazanit dhe e përsërisnin së bashku Kur’anin.
Kështu, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem këtë muaj ka qenë për njerëzit më i dobishëm se era pas së cilës vjen shiu.”
[Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi]