Si të jemi të përqëndruar në Namaz ?


Si të jemi të përqëndruar në Namaz – Dr. Imam Ahmed Kalaja