Si duhet ti mbajmë sytë kur lutemi dhe bëjmë dua?


Si duhet ti mbajmë sytë kur lutemi dhe bëjmë dua? – Dr. Imam Ahmed Kalaja