Gjatë dhikrit, ndiej dhimbje dhe ndryshim emocionesh….si të veproje apo çfarë mund jetë?


Pyetja:1. Më intereson të di se shumë herë teksa bëj dhikrin, ndiej dhembje, lëvizje të barkut, apo kur dëgjoj Kuran, suren El-Bekare, sidomos tek ajetet për Sylejmanin, ndiej që më lëviz diçka në kokë (s’di si ta përshkruaj çfarë ndjesie, pak dhimbje edhe nxehtësi). Ndryshime të disponimit, qarje pa arsye edhe për cikërrima, çrregullim të përmuajshmeve, pengesa apo shumë vështirësi në jetën e përditshme. Gjumë të theksuar kohë pas kohe. Çfarë më sygjeroni të bëj nëse kam nevojë për shërim, s’e di pse nuk parapëlqej të bëj rukje, edhe nëse kam nevoje për ta bërë.

Përgjigjja:Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Duke pasur parasysh gjërat të cilat na i keni përmendur në pyetje, do t`ju këshillonim që të bëni vizitë së pari te mjeku dhe t’i kryeni kontrollet e nevojshme. Pastaj gjithashtu do t`ju këshillonim që të shkoni te ndonjë hoxhë i cili bën rukje me Kuran dhe lutje të sakta. Por duhet të keni kujdes të mos shkoni tek ata të ashtuquajtur “hoxhallarë”, të cilët mashtrojnë njerëzit kinse shërojnë me hajmalia dhe përdorin magjinë dhe forma të tjera të ndaluara në Islam.
Alaudin Abazi