Emri më i madh i Zotit, me të cilin nëse lutesh nuk të kthehet lutja mbrapsht!


Emri më i madh i Zotit, me të cilin nëse lutesh nuk të kthehet lutja mbrapsht!