Si bëhet nijeti për Ramazan?


Si bëhet nijeti për Ramazan? – Dr. Imam Ahmed Kalaja