Kaq e lehtë,Thuaj këto fjalë, është më mirë se të bësh dhikër 24 orë!


Kaq e lehtë,Thuaj këto fjalë, është më mirë se të bësh dhikër 24 orë!
Thuaj këto fjalë, është më mirë se të bësh dhikër 24 orë!
Subhanallahi adede ma khaleka
Subhanallahi milëe ma khaleka
Subhanallahi adede ma fil erdi we ma fis semai
Subhanallahi milëe ma fis semai wel erd
Subhanallahi milëe ma khaleka
Subhanallahi adede ma ahsa kutabuhu
We Subhanallahi milëe kul-li shej’

Elhamdulilahi adede ma khaleka
Elhamdulilahi milëe ma khaleka
Elhamdulilahi adede ma fil erdi we ma fis semai
Elhamdulilah milëe ma fis semai wel erd
Elhamdulilahi milëe ma khaleka
Elhamdulilahi adede ma ahsa kutabuhu
Elhamdulilahi milëe kul-li shej’
Linku në youtube: