Çfarë do të thotë se sikur më vjen për të vdekur dhe bie në gjendje shoku?


Çfarë do të thotë se sikur më vjen për të vdekur dhe bie në gjendje shoku?