A mundem me i vesh rrobat pas kontaktit intim e të pastrohem më vonë?


A mundem me i vesh rrobat pas kontaktit intim e të pastrohem më vonë?