Emërohet Bordi i kompanisë rajonale të ujësjellësit ‘Gjakova’

Në mbledhjen e Qeverisë, Kurti prezantoi emrat e kryesuesit dhe anëtarëve të bordit.
“Për drejtor të bordit të ndërmarrjes publike KRU Gjakova, propozoj të emërohen këta kandidatë: Urim Gashi, kryesues; Arianeta Nura, anëtare; Vildane Maloku, anëtare dhe Jeton Haxhijaha, anëtar”, tha ai.

Kreu i ekzkeutivit tha se të emëruarit duhet t’i kryejnë detyrat “në përgjegjësi dhe pajtim me ligjin për ndërmarrjet publike”.